Вівторок, 03.10.2023, 02:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Офіційний сайт відділу освіти Сквирської РДА

Меню сайту
...

n_1258.png" style="width: 150px; height: 59px;" />

Статистика
Rambler's Top100
Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0
Вхiд

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Система оцінювання

Система оцінювання

Визначення результатів ІІІ етапу конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:

 • фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”, “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” та “Захист науково-дослідницької роботи”;
 • вагомість фактору − його частка у загальному показнику;
 • критерії − складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;
 • вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;
 • експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.

Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

 • “критерій відпрацьовано бездоганно“ – 10 балів;
 • “критерій в цілому відповідає вимогам“ – 9 балів;
 • “критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 8 балів;
 • “критерій відповідає вимогам із зауваженнями“ – 7 балів;
 • “критерій відповідає вимогам наполовину“ – 5 балів;
 • “критерій мало відповідає вимогам“ – 3 бали;
 • “критерій не відповідає вимогам“ – 0 балів.

Значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання завдань.

Значення факторів “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” та “Захист науково-дослідницької роботи” визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактору.

Вагомості факторів моделі визначення результатів конкурсу:

Фактор Відділення:
математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства
вагомість фактору максимальна сума балів вагомість фактору максимальна сума балів
1. Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни - 33 - 30
2. Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи 2,0 20 2,5 25
3. Захист науково-дослідницької роботи 4,7 47 4,5 45
Усього - 100 - 100
 

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

 • І рівень – 3 завдання  по 3 бали за кожне (загалом  9 балів);
 • ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом  10 балів);
 • ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом  14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, – 33 бали.

У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

 • І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
 • ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів);
 • ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, – 30 балів.

Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 11 до 28 березня 2014 року.

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)

Критерій Вагомість критерію
1. Актуальність теми дослідження 0,1
2. Наявність елементів наукової новизни 0,25
3. Обґрунтованість отриманих результатів 0,25
4. Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи 0,15
5. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,25

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для секції науково-технічної творчості та винахідництва

Критерій Вагомість критерію
1. Актуальність, практичне, прикладне значення роботи 0,25
2. Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи 0,2
3. Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам 0,2
4. Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 0,2
5. Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту 0,05
6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,1

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» для відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження 0,1
2. Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела 0,2
3. Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни 0,3
4. Повнота  у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних 0,2
5. Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження 0,1
6. Відповідність вимогам оформлення наукових робіт 0,1

Вагомості критеріїв фактору «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи»для секції літературної творчості

Критерій Вагомість критерію
1 Повнота розкриття теми та художніх образів 0,4
2 Оригінальність образно-художнього мислення 0,3
3 Власна творча неповторність 0,2
4 Грамотність викладу, культура оформлення 0,1
 
Для визначення значення фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” необхідно:
 • визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;
 • визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;
 • знайти суму значень критеріїв;
 • визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.

Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Вагомості критеріїв фактору «Захисту науково-дослідницької роботи» для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми і методів дослідження 0,1
2. Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу 0,3
3. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу 0,2
4. Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
5. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,2

Вагомості критеріїв фактору «Захисту науково-дослідницької роботи» для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

Критерій Вагомість критерію
1. Аргументованість вибору теми дослідження 0,1
3. Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми 0,3
2. Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу 0,2
6. Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) 0,2
4. Культура мовлення, вільне володіння матеріалом 0,1
5. Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) 0,1
 
Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницької роботи” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”.

Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за участь у всіх розділах програми конкурсу, становить 100 балів.

З метою вирішення спірних питань щодо результатів конкурсу (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) створюється експертна комісія, яка складається із представників МОН України, оргкомітету конкурсу та голови журі відповідного відділення.

Пошук по сайту
...

РС ГУ ДСНС

Календар
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Годинник
Архів записів
Система ІСУО


Освіта ua

Відділ освіти Сквирської РДА м. Сквира, вул. Богачевського, 55, 09000 skviravo@ukr.net